OBJECTIUS

Amb motiu de la convocatòria de les properes eleccions locals es fa imprescindible per al personal local i els càrrecs electorals replantejar totes les qüestions derivades de la renovació de les nostres corporacions.

Dins d'aquesta activitat cobren especial significat qüestions com les relacionades amb l'activitat dels membres electes i els seus efectes legals, l'activitat municipal, durant el període electoral, la constitució de l'ajuntament; l'elecció de l'alcalde i la determinació de la nova organització municipal, el que unit al necessari coneixement del contingut actual de l'estatut jurídic dels membres electes, tant a títol individual com en règim col•lectiu a través dels seus diferents grups polítics, requereix un estudi i reflexió constant de la legislació i la jurisprudència, en particular de la situació dels regidors trànsfugues.

La importància de tota aquesta activitat pública justifica la necessitat de realitzar aquestes jornades formatives per tal de posar a l'abast de tots els actors implicats un fòrum formatiu i d'intercanvi d'experiències.

DESTINATARIS

Secretaris, interventors i tresorers d'administració local, personal eventual i directiu, alcaldes i regidors i càrrecs electes d'ajuntaments, diputacions, cabildos, comarques, entitats metropolitanes, mancomunitats i consorcis.

PROGRAMA DE LA JORNADA

DIA 16 DE MARC DE 2015

08’30-08’45  Inscripció i recollida de la documentació.

09'00-09'15 Inauguració de les jornades

  • Sra. M. Petra Sáiz Anton, presidenta del CSITAL Barcelona.

9'15-10'00. Eleccions Locals: l'activitat municipal durant el procés electoral. Campanya electoral i campanyes institucionals

  • Sr. Jordi Cases Pallares, Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona.

10'00-10’45 Finalització del mandat i constitució d'ajuntaments

  • Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària general de l'Ajuntament de Cornella de Llobregat.

10’45-11’00.- pausa cafè

11'00- 11'45  Autoorganització: El Cartipàs.

  • Sr. Isidre Marti i Sardà, secretari general de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

12’00- 12’45 Grups Polítics Municipals i regidors no adscrits

  • Joan Anton Font Monclús, secretari general Ajuntament de Tarragona

13’00 - 13'45 L'estatut dels membres de les corporacions locals.

  • Josep González Leal, secretari Ajuntament de Manresa

Lloc i data de realització:

Dates:  16 de marc

Horari: De 9 a 14:00h

Lloc: Seu del CSITAL Barcelona (c. Girona 48 entresol 08009 Barcelona)

Inscripció. Es poden realitzar mitjançant el formulari següent . O per telèfon al 93 265 51 61 o mitjançant correu electrònic informacio@proxymatest.es/csital

La quota d'inscripció és de 150 euros i de 100 per a membres del CSITAL  es pot abonar mitjançant transferència bancària al número de compte al compte: ES9120130500110500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP08 i nom de l'assistent)

La quota d'inscripció dóna dret a assistir a les jornades a rebre la documentació en suport informàtic preparada pels ponents.

Destinataris

Secretaris, Interventors i tresorers d’administració local, personal i tècnics de les entitats locals de les àrees econòmiques i de gestió que intervenen en els processos de control, fiscalització comptabilitat i tresoreria, professionals del sector privat, universitaris, electes locals, personal de les empreses públiques, i concessionaris de serveis públics   .

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau