DATA: 6 de maig de 2015

LLOC: Pavelló de Suècia: Berga.  (Carrer de la Colònia Escolar, núm 2.) 08600 - Berga

Inscripcions gratuïtes aquí.

PROGRAMA DE LA JORNADA:

De 8.45 a 9.15. Recepció d'assistents

De 9.15 a 9.20. Inauguració de les Jornades.

Il·lm Sr. Sergi Roca i Vargas. President del Consell Comarcal  del Berguedà.

Il·lm Sr. Juli Gendrau. Alcalde de l’Ajuntament de Berga.

Sr. Joan  Lluís Obiols i Suari. Representant del CSITAL Barcelona

De 9.30 a 11:00. El règim jurídic de les competències municipals: pròpies, delegades i altres.  La clàusula de garantia als convenis.  Documentació per a l'exercici de competències diferents a les pròpies

José Luis González Leal, secretari general de l’Ajuntament de Manresa

Antoni Pérez Zúñiga,  secretari general de l’Ajuntament de Berga.

Moderadora: Susanna Espelt Piqué, secretària-Interventora de l’Ajuntament de Casserres.

De 11:00-11:30 Descans

De 11.30 a 13:00  Competències en matèria de forment de l'ocupació i promoció econòmica. Competències en serveis a les persones ( Serveis socials, educació, sanitat i altres programes com educació o joventut.

- Eduard Barcons i Comellas.Gerent de l’Agència del Desenvolupament del Berguedà.

- Jeroni Muñoz Soler. Cap de serveis  jurídics de l’oficina de suport de Serveis a les persones de l’Ajuntament de Manresa

- Montserrat Mestres Angla. Cap de serveis socials, sanitat i programes de l’Ajuntament de Manresa.

Moderadora: Mariona Ribera Esparbé, tresorera de l’Ajuntament de Manresa.

13:00 a 13: 30  Reflexions sobre els efectes de l'entrada en vigor de la LRSAL en l'exercici de competències municipals.

Aurora Corral i García , secretària general de l’Ajuntament de Cerdanyola.

De 13:30 A 14:00  Acte de cloenda.

PERSONES DESTINATÀRIES:

Empleats públics i càrrecs polítics de les diferents administracions públiques catalanes.

OBJECTIUS DE LES JORNADES

Ha transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)

Aquesta llei persegueix, entre d'altres objectius, la clarificació de les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d'altres administracions públiques i garantir un control financer i pressupostari més rigorós.

La implementació d'aquesta llei no ha estat gens fàcil, atenent al gran marge interpretatiu que ofereix la pròpia llei i que s'amplia substancialment a l'hora d'aplicar la diferent normativa sectorial i alhora les previsions contingudes a l'Estatut d'Autonomia  de Catalunya.

Aquesta tasca d'implementació ha recaigut, principalment, en els tècnics municipals i es considera adient realitzar aquesta jornada per posar de manifest les experiències pràctiques de diversos tècnics municipals i valorar les diferents interpretacions legals que es poden defensar sobre l'exercici d'una mateixa competència municipal.

Aquesta jornada pretén ser un espai en el que s'exposi el marc legal vigent i sobre aquesta base es puguin desenvolupar  en dues taules rodones referides a tres de les competències municipals més rellevants que s'han vist afectades per l'entrada en vigor de la Llei: foment de l'ocupació i promoció econòmica, serveis socials i educació.

L'objectiu de les taules rodones serà propiciar l'intercanvi d'impressions entre els ponents i les persones assistents tenint en compte les experiències i interpretacions que els ponents expliquin per tal de formular unes reflexions al respecte, al finalitzar la jornada i veure si, efectivament, l'aprovació de la Llei 27/2013 ha afectat l'exercici de les competències municipals.

Organitza:                          Col·labora:

Tipus d'esdeveniment

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau