CSITAL Barcelona en col·laboració amb el Col·legi de Registradors de Catalunya, ha dut a terme els dies 11 i 12 d'abril de 2011, una jornada amb el títol: La Llei d'Economia Sostenible: Modificacions financeres i contractuals a l'àmbit local.

La nova Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, amb l’objecte declarat en el seu article 1 d’introduir en el nostre Ordenament Jurídic les reformes estructurals necessàries per a crear condicions que afavoreixin un desenvolupament econòmic sostenible, ha introduït una sèrie de modificacions que, entre altres matèries, han afectat profundament, tant a la legislació de contractació pública, ja de por si en procés de constants reformes, com a la legislació financera del sector públic.

Aquesta nova regulació, entre altres molts àmbits, suposa una reforma puntual d’alguns aspectes de la legislació contractual avui vigent i una reforma substancial del règim jurídic de la modificació dels contractes públic, però també la introducció d’una sèrie de principis d’acció dels poders públics en matèria de sostenibilitat financera i algunes altres modificacions que tindran una incidència directa en la gestió dels ingressos locals. Ambdós factors exigeixen un examen detingut del seu contingut per part dels operadors jurídics que, des del àmbit públic local, van a tenir que aplicar les seves determinacions.

Per això, l’objectiu principal d’aquestes jornades ha estat desenvolupar un anàlisi minuciós dels aspectes més rellevants de la reforma i la seva influença a l’àmbit local, molt en particular pel que es refereix a les matèries financera i contractual.

Les jornades han comptat amb aproximadament 100 assistents, destacant la nombrosa participació dels mateixos en els debats celebrats després de cada ponència.

  

 

Certificat:

S'expedirà a qui acrediti la seva assistència.

Direcció i Coordinació:

Maria Petra Sáiz Anton. Presidenta CSITAL Barcelona i Carmen Alonso Higuera. Vicepresidenta del CSITAL Barcelona.

 

Programa

DÍA 11 D’ABRIL  

 • 9,00 a 9,15     Inscripció i recollida de la documentació
 • 9,15 a  9,30    Inauguració de les Jornades
 • 9,30 a 10,45   Sostenibilitat pressupostaria i financera en el sector públic local
  Maria Petra Sáiz Antón. Viceinterventora General. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Lobregat 
 • 10,45 a  11,15    Pausa
 • 11,15 a 12,30     Incidències de la Llei d'Economia Sostenible en la gestió dels ingressos locals.  
  Àngela Acín Ferrer.  Interventora de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 • 12,30 a 13,45     La col·laboració dels Registres de la Propietat en relació amb el Cadastre i l’Urbanisme 
  Òscar Germán Vázquez Acenjo. Registrador de la propietat. Registre  núm 1 de Lloret de Mar.

 

DÍA 12 D’ABRIL  

 • 9,30 a 10,45  Contractació pública i col·laboració jurídic privada i altres modificacions en matèria de contractació.
  Alfonso Arroyo Díez.   Professor de Dret Administratiu a ESADE
 • 10,45 a 11,15    Pausa
 • 11,15 a 12,30    La modificació dels contractes 
  Marcel·lí Pons i Duat.  Secretari General de l’Ajuntament de Viladecans
 • 12,30 a 13,45    Les tarifes continuen com a  retribució de concessionaris i empreses públiques.
  Joan Perdigó Solà. Professor associat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
 • 13,45                   Clausura

 

 

 

 

 

Adjunt Mida
201104-lleieconomiasostenible.pdf 505.03 KB

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau