El Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona organitza unes jornades sobre la nova Instrucció de comptabilitat per l’administració local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, es duran a terme els dies  29 i 30 de setembre 2014.

Objectius de les jornades:

L’objectiu principal de les jornades és aprofundir en el nou  marc conceptual i en els canvis més significatius del nou pla comptable dels ens locals, que substituirà la vigent Instrucció de Comptabilitat de l'Administració Local (ICAL), el qual serà  d'obligat compliment a partir de l'1 de gener del 2015.

En les dues sessions previstes de les jornades s’analitzaran i debatran des de una vessant pràctica els aspectes següents:

  • Els principis generals i les novetats de la ICAL del model normal de comptabilitat local, l’obertura de la comptabilitat a l’1 de gener de 2014, les normes de registre i valoració, els criteris comptables de l’immobilitzat i les novetats de la comptabilització de les subvencions.
  • Els comptes anuals, fent esment  especial els dos nous estats que s’incorporen: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu, les modificacions de la memòria i la informació sobre els costos dels serveis i els indicadors de medició.

Lloc i data de realització:

Dates: 29 i 30 de setembre de 2014.

Horari: De 9:00 a 14:00

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, CCCB. c/ Montealegre, 5.

Inscripcions:

Es pot formalitzar la inscripció  mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@proxymatest.es/csital  o al tel. 93 265 51 61 / 93 265 23 97.

Quota d'inscripcions i bonificacions.

150 euros pels no col·legiats i de 120 euros pels col·legiats.

Pagament: mitjançant transferència al compte:  ES9120130500110500869043, o amb taló nominatiu a favor del Col•legi de Secretaris de Barcelona.(ref.ingrés JP04 i nom de l'assistent)

La quota d'inscripció dóna dret a assistir a la Jornada i rebre la documentació preparada pels ponents.

Programa definitiu:

29 de setembre de 2014

9,00 a 9,15. Acreditacions i recollida d’informació

9,15 a 9,30. Inauguració de les jornades.

9,30 a 11,00. Principis generals i novetats de la Instrucció de Comptabilitat per l’Administració local.

Ponent: Antoni Calpe Jordà, Interventor General  de l’Ajuntament de Martorell 

11,00 a 11,30. Descans

11,30 a 12,30. Obertura de la comptabilitat a l’1 de gener de 2015.

Ponent: Josep Rubio Samprón. Interventor d’Administració Local .

De 12,30 a 14,00. Normes de valoració i criteris comptables de l’immobilitzat i novetats de la comptabilització de les subvencions.

Ponent: Francisco Roldán Burgos. Interventor de l'Ajuntament de Sant Joan Despí

Lluis Malavia Muñoz. Tresorer de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

30 de setembre de 2014

9,30 a 11,00. Els comptes anuals. Magnituds pressupostàries i financeres

Ponent: Javier Requejo García. Interventor General  de l’Ajuntament de Cunit

Ponent: Anna Maria Macià Bové. Tresorera de l’Ajuntament de Palamós

11,00 a 11,30. Descans

11,30 a 12,30. La Memòria des comptes anuals

Ponent: Julian Àlamo Guijarro. Interventor de l'Ajuntament de Badalona

De 12,30 a 14,00. Novetats sobre la informació de costos a l’administració local.

Ponent: Ponent: Maria Petra Sáiz Antón. Viceinterventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Certificat:

S'expedirà a qui acrediti la seva assistència.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau