El divendres 6 de maig EL CSITAL de BCN reuní en el centre Bonnemaison de Barcelona a més de 300 professionals que varen participar en la Jornada sobre "MUNICIPALITZACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS I INTERNALITZACIÓ DE SERVEIS: Avantatges, inconvenients i conseqüències," en la qual hi varen col·laborar la Federació de Municipis de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La Jornada va ser inaugurada per la presidenta del CSITAL Barcelona, Maria Petra Sáiz Antón, i el secretari general de la Federació de Municipis de Catalunya.

Durant el matí es van analitzar  els problemes i avantatges derivats d’un canvi d'arquetipus en la prestació dels serveis públics encaminat a d’altres formes de gestió i de la prestació d’altres serveis orientats cap a la innecessarietat de licitar contractes administratius, com a conseqüència de la crisi econòmica, la normativa de racionalització i reestructuració del sector públic i la irrupció de noves forces polítiques en els nostres consistoris.  

Els participants van valorar molt positivament la temàtica de la jornada i el contingut  de les ponències que abastaren els aspectes jurídics de les formes de prestació dels serveis públics locals, a càrrec d’Aurora Corral, Secretària de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, els efectes que sobre els recursos humans tenen els canvis de prestació dels serveis  que va destacar Joan Mauri, Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona,  així com les repercussions econòmiques dels mateixos que exposaren Antoni Calpe, Viceinterventor de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat  i Juan Luis Domínguez, Professor d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Barcelona. 

També va resultar de gran interès la taula rodona sobre “l’organització dels serveis públics locals, perspectives i futur de la municipalització.”  En la qual els següents representats municipals: Silvia Biosca,  Tinent d’alcalde de l'Àrea de presidència, planificació, comunicació, TIC's i OAC de l’Ajuntament de Pineda de Mar; Cristian Alcazar,  Tinent d’Alcalde de Benestar i Drets socials de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; i Eloi Badia Casas, Regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de l’AMB.
varen presentar respectivament experiències pràctiques en la prestació de diversos serveis públics locals de la recollida de residus i neteja viaria, la prestació dels serveis esportius i l’abastament d’aigua potable. Va moderar la taula rodona Juan Ignacio Soto, Secretari General de la Federació de Municipis de Catalunya .

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau