La jornada desenvolupada  el 15 de setembre, pretén plantejar els elements essencials que cal conèixer en relació a l'elaboració dels pressupostos i les ordenances de l'exercici 2017, incidint en la rellevància que tenen els conceptes d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa, la sostenibilitat financera i els estudis de costos. En la inauguració ha participat el Sr. Martí Carnicer, alcalde del Vendrell i President de l'Àmbit de Serveis Econòmics de la FMC, la presidenta del CSITAL Catalunya, Maria Petra Sáiz Anton.

Les nostres companyes Àngela Acin Ferrer i Anna Puig Puigcorbé desenvoluparan el tema a través del tot el matí, la coordinació de l'acte és a càrrec del Sr. Josep Abella.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau