CSITAL Barcelona organitza els dies 19, 20 i 21 de setembre de 2016 el Curs sobre GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS LOCALS, que tindrà lloc a Barcelona (Col.legi Registradors de Catalunya, c/Joan Miró,19 Barcelona ) i que les seves ponències, així com l’extensa documentació que es facilitarà,  tindrà caràcter eminentment pràctic. Les inscripcions es poden realitzar a través del següent formulari. 

Programa en català


CSITAL Barcelona  organiza los días 19, 20 i 21 de 2016  un Curso sobre GESTIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS LOCALES, que se celebrará en Barcelona (Col.legi Registradors de Catalunya, c/Joan Miró,19 Barcelona ) y  cuyas ponencias, asi como la extensa documentación que se facilitará, tendrán carácter  eminentemente práctico. Podéis consultar el programa definitivo aquí. Las inscripciones las podéis realizar mediante el siguiente formulario.


INSCRIPCIONS

Es poden formalitzar mitjançant carta dirigida al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona situat al carrer Girona, 48 entl. 08.009-Barcelona, mitjançant trucada telefònica al Col·legi Telfs. 93.265.51.61 - 93.265.23.38, FAX 265.52.45, e-mail: informacio@proxymatest.es/csital , o emplenant el formulari d'inscripció de la pàgina web del col·legi www.proxymatest.es/csital que trobareu aquí.

La quota d'inscripció és de 630 euros que es pot abonar mitjançant transferència al compte IBAN ES91 2013-0500-11-0500869043, o mitjançant taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.

Els que van assistir al Curs sobre Gestió, Inspecció i Recaptació d'ingressos locals organitzat pel Col · legi en el mes de novembre de 2015 pagaran 570 euros.

La quota d'inscripció dóna dret a:
• Assistir a les Jornades que s'anuncien en aquest programa i rebre la documentació i programes informàtics preparats pels ponents.
• Assistir al dinar dels dies 19 i 20 de setembre.

CERTIFICAT
S'expedirà als que acreditin l'assistència.

MATERIAL QUE ES FACILITARÀ

  • Model d'Ordenança General i d'algunes ordenances fiscals.
  • Documentació de seguiment de les ponències, integrada pel contingut de l'exposició i ampli conjunt de models de resolucions administratives, aplicables a la gestió i la inspecció tributàries.

Colabora:

        

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau