LLOC: Auditori de Barcelona Activa (Carrer de la Llacuna, 162 -164, 08018 Barcelona)

DATA :  25 de novembre de 2016.

OBJECTIU: Analitzar l'impacte del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública

DESTINATARIS:  A càrrecs electes locals, gestors i directius públics, personal de les corporacions locals i especialment a FHCN.  Concessionaris i contractistes de l’administració pública en general, advocats i consultors de serveis públics.

PROGRAMA DE LA JORNADA.

8’30- 8’45 -Inscripció i recollida documentació.

8’45 -9’00- Inauguració de la jornada

9’00- 10’00- Els contractes de gestió de serveis públics i de concessió d’obra pública. A càrrec del Sr. Marcel.lí Pons Duat. Secretari General de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

10’00- 10’15 – Pausa cafè.

10’15- 11’00 - El procediment negociat i mesures de gestió eficient en la tramitació. A càrrec del Sr. Isidre Martí Sardà. Secretari de l'Ajuntament de Badalona.

11’00- 12’00 - Les modificacions dels contractes i la divisió del contracte en lots.  A càrrec de Sr. Joan Manel Ferrera. Secretari General de l'Ajuntament de Cardedeu.

12’00-13’00 - Requisits presentació i valoració de les proposicions.  Els contractes de serveis socials i de serveis ocupacionals. A càrrec del Sr. Jordi Turon Serra. Vicesecretari de la Diputació de Girona.

Clausura de la jornada.

Documentació: Es lliuraran les ponències i presentacions realitzades pels ponents.

Es pot formalitzar la inscripció mitjançant el formulari electrònic que trobareu aquí, mitjançant correu electrònic; informacio@proxymatest.es/csital o al telèfon 93 265 51 61 / 93 265 23 97.  Preus: 60 euros col·legiats, 90 euros no col·legiats.

Pagament: Mitjançant transferència al compte: ES2801824609950201194677, o amb taló nominatiu a favor del Col·legi de Secretaris de Barcelona.(ref. ingrés JP19 i nom de l'assistent)

Coordinador curs: Isidre Martí i Sardà, Secretari General Ajuntament de Badalona i responsable de formació  del  CSITAL Barcelona.

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau