El CSITAL de Catalunya organitza conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya organitza una Jornada sobre la Gestió dels Serveis Públics Locals: metodologia per l'avaluació dels costos i dels indicadors de gestió, que tindrà lloc el proper dimecres, 14 de desembre, de 10h a 13'45h, a la seu de l'FMC, Via Laietana.

La Jornada serà desenvolupada per la Sra. Aurora Corral Garcia, Secretaria de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Vicepresidenta del CSITAL de Barcelona i el Sr. Helio Robleda Cabeza, Catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Navarra

Aquesta segona sessió organitzada en el marc del protocol signat amb el CSITAL de Catalunya encarregat del disseny i la coordinació de diverses sessions formatives destinades als membres que desenvolupen la seva activitat en l'Àmbit de Serveis Econòmics de l'FMC, té com a objectius principals, per una banda, analitzar els aspectes jurídics de les formes de gestió dels serveis públics locals; i d'altra, presentar una metodologia pràctica de càlcul del cost real dels serveis públics.

Programa definitiu.

Inscripcions.

 

Col·laboren:

Administració Oberta de Catalunya Diputació de Barcelona. Xarxa de Municipis Escola d'Administració Pública de Catalunya ACCID.cat Consorci local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i de les noves tecnologies  Associació Catalana de Municipis i Comarques   Oficina Antifrau